Thương mại Việt Nam và ASEAN
#IG-07353

Kinh tế - Hội nhập

Thương mại Việt Nam và ASEAN

Hà Nội (TTXVN 10/7) Giai đoạn 2006-2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng gần 3 lần và nhập khẩu tăng gần 2 lần với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nước nhập siêu từ ASEAN.