Thương mại hàng hải tăng mạnh trong những thập kỷ qua
#IG-19625

Kinh tế - Hội nhập

Thương mại hàng hải tăng mạnh trong những thập kỷ qua

Hà Nội (TTXVN 28/3) Theo số liệu do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố, toàn cầu hóa đã thúc đẩy thương mại hàng hải tăng mạnh trong vài thập kỷ qua. Tổng khối lượng hàng xuất khẩu vận chuyển bằng đường biển tăng từ 4 tỷ tấn năm 1990 lên 11 tỷ tấn năm 2019.
Xuất bản:28-03-2021