Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thuế tiêu dùng ở một số nước

Thuế tiêu dùng ở một số nước

Hà Nội (TTXVN 29/1) Thuế tiêu dùng là một trong các loại thuế đóng góp nguồn thu lớn, ổn định cho ngân sách nhà nước.

 • Ngày:
  29/01/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ