Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thuế CO2 ở một số quốc gia trên thế giới

Thuế CO2 ở một số quốc gia trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 4/3) Trong các loại thuế bảo vệ môi trường, thuế CO2 được sử dụng tương đối phổ biến. Thuế CO2 được áp dụng chủ yếu cho nhiên liệu hoá thạch như xăng dầu, methanol, butan, khí hoá lỏng, than bùn, than đá.

 • Ngày:
  04/03/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ