Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách
#IG-04875

Kinh tế - Hội nhập

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách

Hà Nội (TTXVN 4/12) Để hoàn thành tốt nhất dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2016, trong tháng cuối năm này, Bộ Tài chính cần triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ thu cũng như thực hiện các biện pháp quản lý hải quan, quản lý thuế, thanh kiểm tra, chống thất thu và gian lận thương mại.
Xuất bản:04-12-2016