Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

“Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

“Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Hà Nội (TTXVN 13/12) Việc UNESCO ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam.

 • Ngày:
  13/12/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ