Thừa Thiên Huế đạt điểm chỉ số PAPI 2021 cao nhất
#IG-73896

Chính trị - Ngoại giao

Thừa Thiên Huế đạt điểm chỉ số PAPI 2021 cao nhất

Hà Nội (TTXVN 10/5) Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 cho thấy, có 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số cao nhất 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số trung bình cao 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số trung bình thấp và 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số thấp nhất.
Xuất bản:Thứ ba, 10/05/2022 15:25 (GMT+7)