Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thu về từ vốn ở các lĩnh vực trên thế giới

Thu về từ vốn ở các lĩnh vực trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 2/1) Thu về từ vốn ở các lĩnh vực trên thế giới như: thực phẩm, đồ uống, dịch vụ y tế, bán lẻ, vận tải, năng lượng...

 • Ngày:
  02/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ