Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
#IG-21191

Chính trị - Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”

Hà Nội (TTXVN 14/8) Ngày 14/8/2021, tại hội nghị thường kỳ và cũng là hội nghị đầu tiên của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.
Xuất bản:Thứ bảy, 14/08/2021 21:43 (GMT+7)