Thủ tướng chỉ thị một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  (Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2021)
#IG-19099

Y tế - Cộng đồng

Thủ tướng chỉ thị một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2021)

Hà Nội (TTXVN 28/1) Trong bối cảnh xuất hiện nhiều ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Xuất bản:Thứ năm, 28/01/2021 20:54 (GMT+7)