Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ
#IG-104445

Chính trị - Ngoại giao

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ

Hà Nội (TTXVN 7/7) Ngày 7/7/2022, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thông báo từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền. Ông Johnson sẽ vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo Chính phủ Anh cho đến khi đảng Bảo thủ cầm quyền bầu lãnh đạo mới vào mùa Thu tới.
Xuất bản:Thứ năm, 07/07/2022 21:17 (GMT+7)