Thu hút FDI 11 tháng năm 2019 đạt 31,79 tỷ USD
#IG-14592

Kinh tế - Hội nhập

Thu hút FDI 11 tháng năm 2019 đạt 31,79 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 25/11) 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 31,79 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Xuất bản:Thứ hai, 25/11/2019 20:18 (GMT+7)