Thông tin về vệ tinh NanoDragon
#IG-19948

Giáo dục - Khoa Học

Thông tin về vệ tinh NanoDragon "Made in Vietnam"

Hà Nội (TTXVN 16/4) Vệ tinh NanoDragon do các kỹ sư Việt Nam thiết kế, chế tạo đã vượt qua các thử nghiệm tại Nhật Bản trong môi trường nhiệt, chân không trong vũ trụ, độ vững chắc rung động và sốc và sẵn sàng phóng vào tháng 8-9/2021.
Xuất bản:Thứ bảy, 17/04/2021 17:15 (GMT+7)