Thông tin về
#IG-19832

Y tế - Cộng đồng

Thông tin về "Thẻ thông hành số" Digital Travel Pass của IATA

TTXVN (Hà Nội 10/4) Ứng dụng "Thẻ thông hành số" Digital Travel Pass dự kiến sẽ có mặt trên nền tảng của Apple vào ngày 15/4 và sau đó là nền tảng Android.