Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thông tin về BN994 mắc COVID-19 của Hà Nội

Thông tin về BN994 mắc COVID-19 của Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 20/8) BN994 trong 1 tháng gần đây không đi đâu xa ra khỏi xã nơi cư trú, gia đình cũng không có người đi đâu xa đến các khu vực có ổ dịch COVID-19 lưu hành.

 • Ngày:
  20/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ