Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thông tin về 5 bệnh nhân dương tính trở lại

Thông tin về 5 bệnh nhân dương tính trở lại

Hà Nội (TTXVN 26/4) Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 5 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh.

 • Ngày:
  26/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ