Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thông tin về 45 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (tính đến 17h30 ngày 13/3/2020)

Thông tin về 45 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (tính đến 17h30 ngày 13/3/2020)

Hà Nội (TTXVN 13/3) Hà Nội (TTXVN 13/3) Tới 17h30 ngày 13/3/2020, Việt Nam đã ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 45.

 • Ngày:
  13/03/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ