Thông tin về 4 ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam (từ BN409 đến BN412)