Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thông tin về 12 ca mắc COVID-19 mới ở Việt Nam (Từ BN547 đến BN558, 6h ngày 1/8/2020)

Thông tin về 12 ca mắc COVID-19 mới ở Việt Nam (Từ BN547 đến BN558, 6h ngày 1/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/8) Sáng 1/8/2020, Việt Nam có thêm 12 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

 • Ngày:
  01/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ