Thông tin về 12 ca mắc COVID-19 mới ở Việt Nam (Từ BN547 đến BN558, 6h ngày 1/8/2020)