Thông tin cơ bản về Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)
#IG-115654

Chính trị - Ngoại giao

Thông tin cơ bản về Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)

Hà Nội (TTXVN 15/11) Kể từ khi thành lập năm 1989, qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu, khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại-đầu tư trong khu vực và trên thế giới đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương.
Xuất bản:Thứ ba, 15/11/2022 05:41 (GMT+7)