Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thông tin cơ bản về ASOSAI và Đại hội ASOSAI

Thông tin cơ bản về ASOSAI và Đại hội ASOSAI

Hà Nội (TTXVN 15/9) Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) là Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) của các nước thành viên Liên hợp quốc ở châu Á. ASOSAI với quy mô, tổ chức, tên gọi khác nhau nhưng thống nhất trong việc tăng cường và phát triển hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực công.

 • Ngày:
  15/09/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ