Thông tin cần biết vắc xin Comirnaty của Pfizer- BioNTech: Tiêm chủng vắc xin Pfizer- BioNTech tại Việt Nam (Phần 4)