Thông tin cần biết vắc xin Comirnaty của Pfizer- BioNTech: Khuyến cáo của nhà sản xuất (Phần 2)