Thông tin 28 ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam  (Từ BN559 đến BN586, 18h ngày 1/8/2020)
#IG-17141

Y tế - Cộng đồng

Thông tin 28 ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam (Từ BN559 đến BN586, 18h ngày 1/8/2020)

Hà Nội (TTXVN 1/8) 28 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 19 ca liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng (Đà Nẵng 11, Quảng Nam 5, HCM 2, Thái Bình 1); 7 ca tại Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra) và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trà Vinh.