Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thông tấn xã Việt Nam: Những dấu mốc lịch sử

Thông tấn xã Việt Nam: Những dấu mốc lịch sử

Hà Nội (TTXVN 8/9) Ngày 15/9/1945, bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được phát đi toàn thế giới bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp, Anh - đánh dấu sự ra đời của Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN), hãng thông tấn đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

 • Ngày:
  08/09/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ