Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thông qua Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Thông qua Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Hà Nội (TTXVN 30/7) Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hướng đến hình thành 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi của học sinh.

 • Ngày:
  30/07/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ