Thi tốt nghiệp THPT 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 6- 8/7/2021
#IG-19616

Giáo dục - Khoa Học

Thi tốt nghiệp THPT 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 6- 8/7/2021

Hà Nội (TTXVN 26/3) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vẫn giữ ổn định như năm 2020. Thí sinh giáo dục THPT sẽ làm 3 bài thi độc lập và 1 bài thi tự chọn.
Xuất bản:Thứ sáu, 26/03/2021 15:32 (GMT+7)