Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thêm hàng chục triệu người thiếu ăn trên thế giới

Thêm hàng chục triệu người thiếu ăn trên thế giới

Hà Nội (TTXVN 12/7) Một trong các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc là chấm dứt tình trạng thiếu ăn chậm nhất vào năm 2030. Tuy nhiên, tình trạng thiếu ăn trên thế giới đang theo xu hướng xấu khi số người thiếu ăn liên tục tăng kể từ năm 2015, thời điểm bắt đầu thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững.

 • Ngày:
  12/07/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ