Thêm 45 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng   (số liệu tính đến 7h ngày 31/7/2020)