Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thêm 2 người tử vong vì bệnh nền nặng và COVID-19

Thêm 2 người tử vong vì bệnh nền nặng và COVID-19

Hà Nội (TTXVN 2/8) Bệnh nhân 524 và 475 tử vong vì nền bệnh lý nặng và mắc COVID-19.

 • Ngày:
  02/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ