Thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
#IG-05357

Văn hóa - Xã hội

Thêm 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hà Nội (TTXVN10/2) 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được công nhận thuộc 4 loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghệ thuật trình diễn dân gian và Tri thức dân gian. Tính đến nay, cả nước có 202 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Xuất bản:Thứ sáu, 10/02/2017 18:34 (GMT+7)