Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thế giới tiếp tục tiêu thụ tài nguyên thiếu bền vững

Thế giới tiếp tục tiêu thụ tài nguyên thiếu bền vững

Hà Nội (TTXVN 20/8) Đại dịch COVID-19 là cơ hội để thế giới phát triển kế hoạch phục hồi, nhằm đảo ngược xu hướng tiêu thụ tài nguyên hiện thời và chuyển đổi mô hình sản xuất, tiêu thụ theo hướng bền vững hơn.

 • Ngày:
  20/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ