Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thế giới tiến gần đến vaccine COVID-19 ở mức nào?

Thế giới tiến gần đến vaccine COVID-19 ở mức nào?

Hà Nội (TTXVN 24/7) Hiện đã có 3 loại vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm tới giai đoạn III - thử nghiệm lâm sàng trên hàng nghìn người trước khi chính thức được đưa vào sử dụng.

 • Ngày:
  24/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ