Thế giới hướng tới thanh toán HIV/AIDS vào năm 2030
#IG-04853

Văn hóa - Xã hội

Thế giới hướng tới thanh toán HIV/AIDS vào năm 2030

Hà Nội (TTXVN 30/11) Toàn thế giới đã cam kết kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Góp phần thực hiện mục tiêu này, Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã đưa ra chiến lược Fast-Track nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu 90-90-90 về xét nghiệm và điều trị HIV, thúc giục các nước phải tăng tốc và tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu này.
Xuất bản:Thứ tư, 30/11/2016 18:12 (GMT+7)