Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong chống dịch COVID-19
#IG-16035

Y tế - Cộng đồng

Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 24/4) Báo chí và các chuyên gia nước ngoài đã dành cho Việt Nam những đánh giá tốt đẹp về nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19, cả về cách xử lý hiệu quả cũng như sự trợ giúp các nước trên thế giới.