Thế giới đã có hơn 5 triệu người mắc COVID-19 (đến 8h30 ngày 21/5/2020 giờ VN)