Thế giới có hơn 283.000 người tử vong vì COVID-19 (Từ ngày 1/2 đến 9h30 ngày 11/5/2020)