Thế giới có hơn 1,5 triệu người mắc COVID-19, hơn 88 nghìn người tử vong (đến 10h30 ngày 9/4/2020)