Thế giới có hơn 114.000 người tử vong vì COVID-19 (Từ ngày 1/2 đến 8h ngày 13/4/2020)