Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thế giới cần tăng cường nỗ lực phát triển năng lượng bền vững

Thế giới cần tăng cường nỗ lực phát triển năng lượng bền vững

Hà Nội (TTXVN 16/8) Thế giới tiếp tục tiến tới Mục tiêu Phát triển bền vững về năng lượng (Mục tiêu 7), song những nỗ lực hiện tại vẫn chưa đủ để đạt tới mục tiêu này vào năm 2030.

 • Ngày:
  16/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ