Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thành tựu hơn 30 năm chương trình tiêm chủng mở rộng

Thành tựu hơn 30 năm chương trình tiêm chủng mở rộng

Hà Nội (TTXVN 8/6) Hơn 30 năm qua, thành công của công tác tiêm chủng đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe trẻ em cũng như người dân Việt Nam, góp phần đạt các mục tiêu thiên niên kỷ.

 • Ngày:
  08/06/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ