Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thành tựu 71 năm trong xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

Thành tựu 71 năm trong xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

Hà Nội (TTXVN 2/9) 71 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về giảm nhanh tỷ lệ mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

 • Ngày:
  02/09/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ