Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước

Thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước

Hà Nội (TTXVN 30/4) Sau 44 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975-2019), cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới, TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội.

 • Ngày:
  30/04/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ