Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thành phố Hồ Chí Minh - vươn lên tầm cao mới

Thành phố Hồ Chí Minh - vươn lên tầm cao mới

Hà Nội (TTXVN 30/4) Sau 43 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn để giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước.

 • Ngày:
  30/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ