Thành phố Hồ Chí Minh - vươn lên tầm cao mới
#IG-10140

Kinh tế - Hội nhập

Thành phố Hồ Chí Minh - vươn lên tầm cao mới

Hà Nội (TTXVN 30/4) Sau 43 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn để giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước.
Xuất bản:Thứ hai, 30/04/2018 08:08 (GMT+7)