Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế
#IG-16112

Kinh tế - Hội nhập

Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế

Hà Nội (TTXVN 30/4) 45 năm (30/4/1975 - 30/4/2020) sau ngày giải phóng, TP Hồ Chí Minh luôn giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của cả nước. Kinh tế duy trì tăng trưởng hằng năm ở mức cao. Quy mô, tiềm lực và sự đóng góp cho cả nước ngày càng lớn.
Xuất bản:Thứ năm, 30/04/2020 07:20 (GMT+7)