Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thành phố Hồ Chí Minh dồn vốn đầu tư công cho 5 lĩnh vực

Thành phố Hồ Chí Minh dồn vốn đầu tư công cho 5 lĩnh vực

Hà Nội (TTXVN 21/5) Giai đoạn 2016-2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung vốn đầu tư công cho 5 lĩnh vực: Giao thông, giảm ngập và phòng chống lụt bão, môi trường, giáo dục và y tế.

 • Ngày:
  21/05/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ