Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thành phố Hồ Chí Minh: Đầu tàu kinh tế của cả nước

Thành phố Hồ Chí Minh: Đầu tàu kinh tế của cả nước

Hà Nội (TTXVN 30/4) Nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vững vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước: Nơi tạo ra 1/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 1/3 giá trị sản lượng công nghiệp, 30% tổng thu ngân sách, hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút lượng lớn vốn FDI vào Việt Nam.

 • Ngày:
  30/04/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ