Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP năm 2021 ước đạt 8,6-9%
#IG-42321

Kinh tế - Hội nhập

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP năm 2021 ước đạt 8,6-9%

Hà Nội (TTXVN 30/11) Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. 20/25 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt từ 8,6-9%, trong nhóm các tỉnh, thành phố có mức tăng cao của cả nước.
Xuất bản:Thứ ba, 30/11/2021 16:59 (GMT+7)