Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tháng 7/2020: Diện tích băng Bắc cực thấp hơn trung bình 27%

Tháng 7/2020: Diện tích băng Bắc cực thấp hơn trung bình 27%

Hà Nội (TTXVN 13/8) So với trung bình các tháng 7 giai đoạn 1981-2020, diện tích băng Bắc cực trong tháng 7/2020 thấp hơn 27%.

 • Ngày:
  13/08/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ