Tháng 1 năm 2023: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 1,69 tỷ USD
#IG-116292

Kinh tế - Hội nhập

Tháng 1 năm 2023: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 1,69 tỷ USD

Hà Nội (TTXVN 1/2) Tính đến ngày 20/1/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 1,69 tỷ USD.
Xuất bản:Thứ tư, 01/02/2023 10:49 (GMT+7)